succes

Succes

Volgens Van Dale betekent succes: een goede afloop, uitkomst of uitslag. Wat mij opvalt is dat alle drie de betekenissen refereren aan een ‘einde’ van iets: af-loop, uit-komst, uit-slag. Succes heeft volgens ons woordenboek dus vooral betrekking op resultaat. En in onze samenleving, bijvoorbeeld in het onderwijs of in het bedrijfsleven, wordt succes veelal aan …

Succes Lees verder »

De Zeven Krachten

Voor al degenen die een essentiële en structurele verandering in werk- of privésituatie willen doorvoeren zijn er zeven krachten die ze in beweging moeten brengen: Er moet een Noodzaak zijn – anders wordt het een halfbakken poging Er moet een helder en inspiratief Einddoel zijn – anders kun je overal terecht komen en meestal waar …

De Zeven Krachten Lees verder »

Een succesvol leven

Een succesvol leven Ik reed langs een vrachtwagen met de reclameboodschap: Succes is een goede maaltijd. Wat zullen er dan veel arme mensen zijn die nooit succes kunnen hebben! Ik weiger te geloven dat succes af te meten is aan materie. Een succesvol leven is wel degelijk af te meten, maar dan aan de mate van onze …

Een succesvol leven Lees verder »