Ervaring

online dating top 5

Ik heb een opdrachtje voor je: Probeer de volgende week (misschien zelfs 2 of 3 weken?) iedere dag eens iets nieuws. Mag van alles zijn: nieuwe muziek, onbekende groente, andere wandelroute, andere opstaan tijd, gesprekje met een vreemde in de supermarkt. Variëteit is de kruiderij van het leven. We doen veel dingen in ons leven …

https://businessrocketeer.nl/online-jyotish-match-making-telugu/

Ervaringen

Het leven is eerst leren. En daarna: afleren. Dat gebeurt via een bijzondere golfbeweging in het leven. Van de eenvoud als kind naar het ingewikkelde doolhof van de veelheid van de volwassene terug naar de simpelheid van de laatste levensfase. Daar tussenin speelt het leven zich af met een aantal vragen die het ons voorlegt. …

Ervaringen Lees verder »

Ervaring

Leerlinge : “Waarheen moet zich het innerlijk oog-van-lering richten?” Meester: “Het oog-van-lering richt zich tot alles wat ervaring geeft. Er zijn echter twee soorten van ervaring en dus twee soorten van lering. Er is de directe lijfelijke ervaring van het ondergaan van de eigen ondeugden en misstappen. Hebzucht en onmatigheid zijn de paarden voor het rijtuig dat …

Ervaring Lees verder »

De mens met De Ervaring

De mens met de Ervaring beweegt nu anders door de wereld Zijn eens zo roekeloze geest  getemperd Hij spreekt nog steeds zijn waarheid zonder schroom. In plaats van de oneerlijkheid van  alles in de wereld te veranderen verandert hij nu eerst zijn eigen leven en verandert daardoor juist de wereld. Hij voelt nu beter dan …

De mens met De Ervaring Lees verder »

Dualiteit

Het leven is tweepolig. Dag en nacht. Vreugde en plezier. Groei en verval. Licht en donker. Door die uitwisseling van energie ontstaat juist het leven. Denk maar aan het licht dat kan branden door een positieve en een negatieve stroomdraad. Tegelijkertijd is het ook lastig omdat we als mens de neiging hebben om de ene …

Dualiteit Lees verder »

Ervaring – 2

Ooit liep een cursist boos weg uit mijn opleidingsgroep. In het gesprek daarna was de essentie van zijn boosheid dat ik hem al vanaf het begin een onveilig gevoel gaf en of ik mij maar wilde aanpassen aan hoe hij vond dat een opleider moest zijn. Wat mij het toen het meest frustreerde was dat …

Ervaring – 2 Lees verder »

Ervaring – 1

Ik vermoed dat we op aarde zijn om lessen op te doen, met de nadruk op ‘doen’. Anders zou het bijzonder weinig zin hebben. Ervaring is daarbij het sleutelwoord. Het leven wordt immers wel vooruit geleefd maar pas achteraf – door de reflectie op onze ervaringen – begrepen. Die kunnen we dan weer inzetten om …

Ervaring – 1 Lees verder »