Verlangen

Verlangens geven ons leven richting, maar we zijn er ons niet altijd bewust van. 
Gisteren was ik bij een symposium aanwezig over Verlangen. Welke drijfveren leven in ons? Waarom maken we het ene verlangen werkelijkheid met onze wil en blijven andere verlangens onvervuld?

Een psycholoog, een filosoof en schrijver Kader Abdolah spraken over lage en hoge verlangens en de soefi dichter Rumi, meester in het vertolken van verlangen en heimwee naar het oorspronkelijke en ware leven. Een uitspraak van Jalal ad-Din Rumi uit de 13e eeuw is: Wanneer je dieper in je hart leeft, wordt de spiegel steeds zuiverder en schoner.

Leef dus geen kleine dromen, maar grote dromen, zoals Kader Abdolah heeft gedaan, opdat je je verlangens diep in je hart ontdekt. Dan word je zicht op wat je te doen hebt in het leven, steeds helderder.