Spreken

Als coach spreek ik met vele mensen. Daarbij laat ik mensen onder de oppervlakte van zichzelf kijken, wat zit onderliggend in de weg?
Ook als ik mensen opleid tot coach leer ik mensen hun plek in te nemen, en via hun stem en houding contact te maken met de ander.

Toch is het meest krachtige instrument van de coach niet het spreken, maar het zwijgen, de stilte. Dáárin gebeurt het werkelijke, het krachtige van coachen: het indalen van een inzicht. Dan is transformatie mogelijk, verandering van binnen. Vanuit de stilte luisteren en spreken: dat is de kunst als mens.