Lef

‘Wat een lef heeft die man!’ roept de passant vol bewondering, ‘daar kan ik een voorbeeld aan nemen!’ 
‘Tja….’ Grinnikt de vrouw naast hem, ‘het is maar wat je wilt bewonderen.’ Verbaasd kijkt de passant naast zich: ‘Maar bewondert u dan niet de manier waarop hij zijn angst omgezet heeft in daden?’ 

‘Nee, want dat heeft hij namelijk niet, lieverd. Lef is het gevolg van brutaliteit en dat komt voort úit de angst! Moed, dat is wat de angst overwint en er een waardig antwoord op geeft. Lefgozers hebben hun angst niet overwonnen, ze rennen er voor weg. Je moet goed opletten waar je een voorbeeld aan neemt!’