Wijs

Slim zijn is heel handig. Toch is niet iedereen met een hoog IQ echt intelligent, in de zin van wijs, sociaal en emotioneel intelligent. In de afgelopen decennia is er veel nadruk gelegd op hoge opleiding. Maar de mens is meer dan alleen zijn gedachtenleven, we bestaan ook uit gevoel, een lichaam, een handelingsleven en een bewustzijn of ziel. Een eenzijdig begaafd mens raakt gemakkelijk uit evenwicht. Zoals kernkwaliteiten van Daniel Ofman laat zien, gaan we vaak onze kwaliteiten zovéél toepassen dat het onze valkuil wordt.

Dan is ontwikkeling op al deze gebieden het belangrijkst: ontdek je emotionele intelligentie, je verbeelding, je warmte, wijsheid en creativiteit. Dat alles geef je aan je medemens. Het geeft je rijkdom en balans.