Succes

Volgens Van Dale betekent succes: een goede afloop, uitkomst of uitslag. Wat mij opvalt is dat alle drie de betekenissen refereren aan een ‘einde’ van iets: af-loop, uit-komst, uit-slag. Succes heeft volgens ons woordenboek dus vooral betrekking op resultaat. En in onze samenleving, bijvoorbeeld in het onderwijs of in het bedrijfsleven, wordt succes veelal aan het resultaat afgemeten.
Een te grote resultaatgerichtheid kan echter ook blokkerend werken. Daarom ben ik gaan nadenken over een andere benadering van succes. Bijvoorbeeld: iemand heeft moed getoond, iets gedaan wat buiten zijn of haar comfortzone ligt, of een ander op weg geholpen. Geeft een definitie van succes die zich niet richt op het resultaat, maar op je inzet hier en nu, niet veel meer de vrijheid om te ontdekken, te ervaren en te leren? Want als dit succes is, wat is dan nog de betekenis van ‘falen’?  Veel succes!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *