Waartoe zijn wij op aarde?

Dat was (vroeger?) de eerste vraag van de catechismus van de kerk. Maar heb je die vraag weleens voor jezelf beantwoord? Er zullen voor verschillende mensen natuurlijk verschillende antwoorden gelden, maar ik denk dat er wel een aantal overeenkomende richtingen zijn. Zoals:

  • Om te leren. Bijleren, zowel als afleren. Als je leert, groei je. Zo niet, dan ontstaat er stilstand, vervolgens achteruitgang en tenslotte een afsterven. Vraag: waar ben je nu nog aan het (af/bij)leren?
  • Om je eigen specifieke talenten te ontdekken en diedaarna uit te pakken en in de wereld te zetten. Vraag: welke zijn dat eigenlijk en gebruik je ze al ten volle?
  • Om mee te bewegen met de richting waarin je levenswind blaast. Die wind kun je niet beïnvloeden. Je kunt wél je zeilen naar de wind zetten en leren een goede Levens-surfer te worden. Vraag: als je zo’n tegenwind ervaart, welke overtuiging of gedachte zou je dan kunnen veranderen zodat je tot een ander gevoel en dus een andere handeling kom?

En het Bonuspunt: Neem het Leven niet altijd te serieus – je komt er toch niet levend uit.