Angst, zorg en vrees – 3

Deze serie Wekelijkse Wijsheden gaat over een emotie die die ons allen regelmatig overkomt: gevoelens van angst, bezorgdheid, vrees en onzekerheid.

ANGST, ZORG EN VREES – 3

Er is nóg een hulpmiddel bij angst, zorg en vrees: maak er geen verhaal van. Haal je interpretatie af van de lastige situatie – haal de belangrijkheid er af – geef het geen grote betekenis. Niets heeft toch een betekenis dan die wij er zelf aan geven? Als zodanig scheppen wij steeds onze eigen realiteit door de betekenis die we eraan geven. Wat ons overkomt of waar wij zorgen om hebben is gewoon een situatie – een feit – iets dat gebeurt. Haal de betekenis, de lading, eraf en er is alleen nog een feit-zonder-verhaal. Want let op: we hebben altijd een keus hoe we ermee willen omgaan. Laat dus het ego er niet een verhaal maken van de situatie – het opblazen. Het verhaal van hoe het in het verleden had moeten zijn – hoe het nu zou moeten zijn of hoe het in de toekomst zou moeten gaan. Want het ego heeft dat zelfgeschreven verhaal alleen maar nodig om er zijn belangrijkheid van te krijgen – erdoor gevoed te worden. Het heeft het nodig om te kunnen blijven bestaan. Als je dat oefent, dan krijg je de volgende ons van angst bevrijdende reeks:
Geen betekenis – geen verhaal.
Geen verhaal – geen weerstand.
Geen weerstand – geen verkeerde energie.
Geen verkeerde energie – geen onrust.
Geen onrust – maar stille diepe ziele aandacht.

“En ik keek mijn angst in het gelaat en zij was niet die ik vreesde die zij was. Zij was slechts een gezwollen onstoffelijke vorm met zwarte en bruine gewaden bedekt maar zonder wezenlijke substantie. En zij schrompelde ineen tot schamele resten niet-weten en niet-kunnen.”