Angst, Zorg en Vrees – 2

Deze serie Wekelijkse Wijsheden gaat over een emotie die die ons allen regelmatig overkomt: gevoelens van angst, bezorgdheid, vrees en onzekerheid.

ANGST, ZORG EN VREES – 2

Hoe bevrijd je je van angsten? Wel, we kunnen iets pas loslaten als we het eerst vastgepakt hebben. Dat geldt ook voor onze onrust, zorg, vrees, angst. Dat klinkt tegenstrijdig, maar vastpakken hier bedoeld in de zin van: accepteren dat het gebeurt en in ons speelt.   Dat is de eerste stap: accepteren dat wij naar het ego angstig zijn. Dat angst een onderdeel van ons leven is. Accepteren in de zin van: onze angst niet ontkennen, en ook niet veroordelen en ertegen vechten. Bekijk het met compassie en zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is de absolute moed die niet forceert maar voortkomt uit een innerlijke staat. De aanpak en oplossing ervan moeten we op een ander gebied vinden, een ander niveau, namelijk van de ziel, met het hart als instrument. Als we daarop focussen kunnen we gaan meemaken hoe angst als het ware het ene uiterste is van een energieschuif in ons wezen. Het andere uiterste van deze energieschuif is: Liefde. Wonderlijk: voeg Liefde, compassie toe en de angst vermindert.  Zo creëren wij ruimte en energie om de verkramping heen. Ziele ruimte en ziele-energie rond de ego verkramping. En er is nóg een ander hulpmiddel bij angst, zorg en vrees en daarover volgende keer meer.