Woorden

Hoewel gedachten ook kracht hebben (probeer ze maar eens niet te hebben als je ergens mee worstelt) worden ze pas ‘waar’ in de wereld door het uitspreken ervan – door je woorden. Door ze uit te spreken beïnvloeden ze de ander op directe wijze. Als je woorden binnen blijven, blijf je er nog de baas over. Als je ze naar buiten laat komen, gaan ze hun eigen leven leiden bij een ander. Daarom is communicatie weleens beschreven als de manier om zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten. Misschien is het daarom goed eens te oefenen met in een gesprek niet gelijk te reageren, maar 3 seconden even afstand te nemen en in die tijd te besluiten wat je ten beste kunt zeggen. Dat is het verschil tussen re-actie of response-ability.