Dankbaarheid

Ik lag een week in het ziekenhuis met longontsteking. Volkomen hulpeloos, met op 4 plaatsen slangen in mijn lichaam. Wat overbleef waren overgave en, wonderlijk genoeg, dankbaarheid.
Dankbaarheid voor het kundige personeel, mijn ondersteunende partner, de lieve reacties van vrienden. Ik ervoer dat hoe meer ik die dankbaarheid doorleefde, hoe minder ik me liet beïnvloeden door gevoelens van weerstand en hopeloosheid. 
Dankbaarheid is een toverdrank die de negatieve reacties dat het leven niet gaat zoals jij wilt oplost en die je transformeert in een – letterlijk – ruimhartig en zielvol mens, die het leven aankan zoals het zich aandient.