Levensinstelling 10

Wie je bent is genoeg voor wat je hebt te doen

Ieder van ons krijgt bij zijn geboorte een rugzakje mee met zowel talenten als opgaven om daarmee aan te pakken. Jaloersheid op andermans rugzak is in de basis die ander zijn leven willen leven. Daarom ben je altijd precies op de goede plaats om te doen wat voor je voeten komt met de eigenschappen die je daarvoor mee gekregen hebt. Je bent genoeg en je hebt genoeg. Meer zou teveel zijn.