Vreemd

Eén van de belangrijke wetten in onze wereld is de wet van de dualiteit, van de tweeheid. Dat zie je leuk uitwerken in relaties. We zijn natuurlijk allemaal een beetje gek, apart, eenzijdig. Het Leven is ook behoorlijk apart en gedraagt zich ook vaak gek. We zoeken daarom  in onze leefwereld relaties die óf hetzelfde gekke als wij hebben, bijvoorbeeld met vrienden. Óf juist relaties die onze gekheid, eenzijdigheid,  kunnen compenseren met hun tegenovergestelde gekheid. En wat een mooie gelegenheid om dat van die ander te leren.