Bede van een kind aan zijn ouders

Bevrijd me van hoe ik in jouw opvatting zou moeten zijn
Bevrijd me van alles wat ik in jouw opvatting moet gaan worden
Bevrijd me van al jouw niet vervulde dromen die ik moet gaan waarmaken
Bevrijd me van al jouw onvolkomenheden waarin ik perfect moet zijn

Geef me mijn eigenheid terug opdat ik mezelf kan worden
Geef me het geschenk van het anders mogen zijn
Geef me lichtheid om fouten te maken en er van te leren
Geef – en vraag niet terug
Houd me vast met liefde – laat me los voor het Leven