Twee soorten tijd

De Grieken kenden twee soorten tijd met 2 verschillende goden die daar over regeerden. Chronos was, zeg maar, de horlogetijd – de lineaire tijd. Ik noem het ‘buiten-tijd’. Daardoor wórden we geleefd.
Kairos was de ervaren tijd, die vlug of langzaam kan gaan – de kwali-tijd – de juiste tijd om iets te doen of te zeggen. Ik noem het ‘binnen-tijd’. Daarin leven we wérkelijk omdat we het letterlijk be-leven. Het mooie is, je hebt een knop om van buiten-tijd naar binnen-tijd te gaan, die je met je wil kunt bedienen. Doe het experiment maar eens, nu, terwijl je dit leest en ‘trek je in jezelf terug’, zoals we soms zo juist zeggen. Geef het even 10 seconden. Voel je het verschil? En wat het met je energie huishouding doet?
 
Vraag: Op welke tijd(en) vandaag kan ik me bewust even richten op mijn binnen-tijd?