Een rotsblok op je levenspad

Een koning liet eens stiekem een zwaar rotsblok op de weg leggen.
Vervolgens ging hij achter een paar struiken staan kijken wat er zou gebeuren. Eerst kwamen er een aantal rijke edelen voorbij. Ze liepen een tijd om het rotsblok heen en klaagden dat ze niet verder konden en mopperden dat de koning veel te weinig deed aan het onderhoud van de wegen. Uiteindelijk kwam er een boer aan met verse groenten in zijn kar voor de markt. Toen deze het rotsblok zag stopte hij zijn kar en begon het rotsblok weg te duwen. Ondanks dat het behoorlijk zwaar was zette de boer door en al wrikkende lukte het hem om de rots naar de zijkant van de weg te duwen. Toen de boer terugliep zag hij op de plaats waar het rotsblok gelegen had iets op de grond liggen. Het was een klein zakje met gouden munten en een briefje waarop stond dat het goud voor de persoon was die het rotsblok van de weg af zou duwen. Dat is wat een keus ons altijd zal geven: het goud van een ervaring. Maar, zul je misschien denken: op sommige negatieve ervaringen zit ik niet echt te wachten. En toch zit in die nare ervaringen ook goud, namelijk het goud van het inzicht dat je er de volgende keer niet voor kiest om het negatieve nog eens mee te maken maar om het dan anders te gaan doen.

Vraag: Welke rotsblok op mijn levensweg mag ik wel eens aanpakken?

* Het nieuwe jaar ligt als een leeg vel voor je. Laat je de gebeurtenissen op je af komen of kies je je eigen koers? Volg de Orbis Open Missie Visiedag en geef je eigen doelen vorm op 16/1/16 in Groningen. Hier vind je meer informatie en aanmelding.*
Joost Drenthe en Wagner Group | Orbis wensen je een sprankelend en groeizaam 2016 toe!