Geven

Bezielde mensen werken beter en zijn minder ziek. Hoe krijg je mensen bezield?
Door hen te laten werken binnen de schijnbare tegenstrijdigheid: “Kan ik (nog) niet – vind ik wel leuk maar ook spannend.”
Een onderzoek bij een grote computerfirma liet zien dat de hoog geschoolde medewerkers voor drie zaken bleven (of weggingen) en dat was niet het salaris en de auto. Het waren:

  • Ontwikkeling op het professionele vlak
  • Ontwikkeling op het persoonlijke vlak
  • Een motiverende en bezielende leidinggevende

Wat je geeft is wat je terugkrijgt en wat je wilt hebben moet je dus eerst geven.

Vraag: Hoe ga ik er achter komen wat mijn collega’s bezielt en hoe stimuleer ik dat?