Het GVD moment

Ken je dat, dat je al een tijdje tegen iets aan hikt? Iets in je wil er mee aan de slag en iets anders houdt je tegen. En jij staat daar als het ware tussen.
Dan zijn er drie stappen om daar uit te komen. De eerste is een innerlijk onderzoek of die stap ècht goed voor je is, of dat het een uiting van je ego is die je ergens toe wil verleiden. Als dat zo is zou het je ziel kunnen zijn die een waarschuwing geeft er niet aan te beginnen omdat het niet echt goed voor je is. Is dat niet het geval dan is de tweede stap te onderzoeken wat je precies tegenhoudt: is het te veel, te groot, te alleen, te onzeker of iets dergelijks? Maar het enige dat eigenlijk van je gevraagd wordt is alleen maar te beginnen, niet om nu al een resultaat neer te zetten. Alleen een eerste stap. En om die te zetten kun je een GVD-moment creëren, een oproep en een inzet van je wil met de innerlijke uitroep: ”En nou is het GVD afgelopen! Vooruit, beginnen!”.

Vraag: Welke stap in mijn leven wacht op een GVD moment?