Kan een mens veranderen – 2

De vorige ‘Wijsheid’ ging over de vraag: “Kan een mens veranderen?” Daarop kwamen reacties als: “is het werkelijk mogelijk om met je wil veranderingen aan te brengen als het de tijd is?”
Ja, het is mogelijk om met je wil veranderingen aan te brengen.
Daar zijn wel een aantal voorwaarden bij:
1. Het moet binnen je ‘territorium’ vallen in andere woorden: het moet wel binnen je invloedssfeer en jouw specifieke kwaliteiten vallen.
2. De wil moet voldoende sterk zijn en het moet volgehouden worden – de gestage druppel holt de steen.
3. Er moet ook afgerekend (kunnen) worden met de belemmerende factoren, in denken, gevoel en de materiële wereld en daar mag je hulp bij vragen.
4. Het moet soms ook de ‘juiste’ tijd zijn. Dan komt op wonderlijke wijze ook de hulp of de signalen om het mogelijk te maken

Vraag: Op welke verandering wil ik mijn wil inzetten?

images

Klik hier om de Wekelijkse Wijsheid iedere maandag in je mailbox te ontvangen.